Meester Ilse Jaspaert is een betrouwbare partner voor uw juridische zaken. Zij was sedert 1 oktober 1995 verbonden aan het kantoor van haar vader Mr. Geert Jaspaert en bouwde nadien haar eigen advocatenkantoor uit. Op 25 april 2013 werd zij erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie te Brussel. Tevens werd zij op 27 april 2016 benoemd als plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton te Leuven.

Zij kan U dus raad geven, bemiddelen & onderhandelen, U vertegenwoordigen, U verdedigen.

Haar praktijkdomeinen zijn:

 • Echtscheiding en huwelijksproblemen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Beëindiging van feitelijke en wettelijke samenleving
 • Onderhoudsvorderingen
 • Jeugdbescherming
 • Aansprakelijkheidsbetwistingen

 • Verkeersbetwistingen
 • Huurgeschillen
 • Invorderingsprocedures
 • Strafrecht
 • Bemiddeling

Haar troeven